نرم افزار طب کار تحت وب

نرم افزار طب کار تحت وب

نرم افزار طب کار تحت وب

اتوماسیون طب کار و آرشیو اطلاعات
پزشکی پرسنل تحت وبجهت مشاوره، خرید و دانلود این نرم افزار لطفا باما در ارتباط باشید.

توضیحات

امروزه نوع و حجم اطلاعات معاينات پزشكي پرسنل سازمان ها شكل جديدي به خود گرفته است و همچنين


نياز به سرعت در ثبت اطلاعات و پيگيري امور مربوط به درمان كاركنان ، از دغدغه هاي هميشگي مديران است


در اين شرايط بكارگيري سيستم تحت وب طب كار آفاق مي تواند پاسخ منحصر به فرد و جامعي به دغدغه هاي


سازمان ها باشد


سازمان ها براي دستيابي به تصويري واضح و قابل اتكا از وضعيت سلامت كاركنان و پايش همزمان اطلاعات


پزشكي كاركنان بايد اطلاعات سازمان هاي زير مجموعه يا واحد ها و بخش هاي مختلف سازمان را در اختيار


داشته باشند


پايش اين اطلاعات به صورت جداگانه و كلي با استفاده از نرم افزار طب كار آفاق قابل انجام است. همچنين با


سيستم هوشمند پيگيري هاي آفاق امكان پيگيري اتوماتيك ارجاعات و ارسال دستورالعمل هاي مرتبط با بيماري


هر فرد به صورت اتوماتيك امكان پذير مي باشد


سييستم طب كار تحت وب آفاق؛ امكان تهيه گزارشات تلفيقي جهت رصد شيوع و بروز بيماري ها در واحد هاي


مختلف و بررسي همزمان با ساير اطلاعات اعم از عوامل زيان آور، حوادث، مراجعات روزانه به كلينيك و غيره را


دارد و سپس پارامتر هاي مورد نياز جهت تصميم گيري مديران را فراهم مي كند