شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا

شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا


شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا از شرکتهای فعال در زمینه اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی است. از جمله فعالیتهای مپنا می توان به مهندسی, طراحی و تامین قطعات, احداث و نیز ارائه خدمات تعمیر و نگهداری خطوط مترو و راه آهن, برقی کردن خطوط و تامین تجهیزات مورد نیاز انها اشاره نمود. شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا با اجرای پروژه های توانبخشی خط مترو تهران, منوریل قم, قطار شهری اصفهان و کرج یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه توسعه ریلی کشور می باشد.