اصول رعایت موارد ایمنی در صنعت برق

اصول رعایت موارد ایمنی در صنعت برق

تاریخ مقاله: 1391/05/15

امروزه با توجه به پیشرفت صنعت و نیاز به گسترده شدن زیر ساختها مخصوصا در صنعت برق ، حفاظت از سلامت افرادی که در این صنعت مشغول بکارند با توجه به عوامل پرمخاطره ای که این افراد با آنها در تماس می باشند شدیدا احساس می گردد .
این کتاب که توسط موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH)  تهیه و تنظیم گردیده است راهنمای مناسبی در جهت حفاظت فردی و رعایت موارد ایمنی در صنعت برق می باشد .

دانـــــــــــلود مقاله